კატეგორიები

1655 გადიდება

1655

8,00 ლ

ყიდვა

 AKAI 1436 TV 1655Y 
17 AKAI 3F14 00007 183/3 R/C 1655Y
18 AKAI 3F14 00007 303/I R/C 1655Y
19 AKAI 3F14 00007 313 R/C 1655Y 
20 AKAI 3F14 00008 171/2 R/C 1655Y 
21 AKAI CT 144 TV 1655Y 
22 AKAI CT 161 TV 1655Y 
23 AKAI CT 202 TV 1655Y
24 AKAI CT 205 TV 1655Y
25 AKAI CT 211 TV 1655Y 
26 AKAI CTK 110 NZ/AK TV 1655Y 
27 AKAI CTK 144 TV 1655Y 
28 AKAI CTK 145 TV 1655Y 
29 AKAI CTK 148 TV 1655Y 
30 AKAI CTK 148 NZ TV 1655Y 
31 AKAI CTK 161 TV 1655Y
32 AKAI CTK 202/II TV 1655Y
33 AKAI CTK 203 TV 1655Y
34 AKAI CTK 208 TV 1655Y 
35 AKAI CTK 208 NZ TV 1655Y 
36 AKAI CTK 211 TV 1655Y 
37 AKAI CTK 211 T TV 1655Y
38 AKAI CTK 260 TV 1655Y 
39 AKAI CTK 260AKX TV 1655Y
40 AKAI CTK 260AKY TV 
41 AKAI RC 144 R/C 1655Y
42 AKAI RCK 144 R/C 1655Y 
43 AKAI RCK 148 R/C 1655Y 
44 AKAI RCK 148 NZ R/C 1655Y 
45 AKAI RM 101 R/C 1655Y 
46 AKAI TCK 144 TV 1655Y
47 AKURA CX 1402 TV 1655Y
48 AKURA INF.RM.CONTR. R/C 1655Y 
49 AMSTRAD CT 1430/II R/C 1655Y
50 AMSTRAD CTV 1430/II TV 1655Y 

 CONTEC 43 KANAL TV 1655Y 
125 CONTEC 43 KANAL CT 2101 TV 1655Y 
126 CONTEC CE 3708 R/C 1655Y 
127 CONTEC CE 5199 TV 1655Y 
128 CONTEC CT 2101 TV 1655Y 
129 CONTEC MRV 3782 TV 1655Y 
130 CONTEC MSVR 5383 TV 1655Y 
131 CONTEC MV 5198 TV 1655Y

CROWN 43 KANAL TV 1655Y
138 CROWN CTV 2037 R TV 1655Y 
139 CROWN CTV H 3790 TV 1655Y 
140 CROWN TVC 99CH/II R/C 1655Y
141 CTC CLATRONIC CTV 251 TV 1655Y 


142 DAEWOO 2155 R/C 1655Y
143 DAEWOO CTV 2022 TV 1655Y 
144 DAEWOO DCS 1434 TV 1655Y 
145 DAEWOO DCS 2034 TV 1655Y 
146 DAEWOO DCS 2034VR R/C 1655Y 
147 DAEWOO DCS 2045 TV 1655Y 
148 DAEWOO DCS 2051 TV 1655Y 
149 DAEWOO DCS 2057 TV 1655Y 
150 DAEWOO DCS 52034 TV 1655Y 

DAEWOO DMQ 1425 TV 1655Y 
152 DAEWOO RD 309 E R/C 1655Y 
153 DAEWOO SOME MODELS TV 1655Y 
154 DAEWOO TCZ 2182 TV 1655Y 
155 DAEWOO TCZ 2185 TV 1655Y 
156 DAEWOO TVC 51 TV 1655Y

 FUNAI 1410 14" TV 1655Y 
231 FUNAI CTV 137 TV 1655Y 
232 FUNAI RC 95 R/C 1655Y

GENERAL TECHNIC GT 8844 TV 1655Y
271 GENERAL TECHNIC GT 8848 TV 1655Y 
272 GENERAL TECHNIC TVC 99CH/I R/C 1655Y

GOLDSTAR/LG 21 T 1 R/C 1655Y 
279 GOLDSTAR/LG 30 PROG TV 1655Y 
280 GOLDSTAR/LG TVC 30 PR. TV 1655Y

 GRUNDIG 3104 207 05641 R/C 1655Y

 GRUNDIG 3128 127 00161 R/C 1655Y

  HANSEATIC    TV 1410    TV    1655Y

HITACHI M 728 R/C 1655Y 
 HITACHI M 840 E/DA4 R/C 1655Y

ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ 2091 596 R/C 1655Y 
345 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ 314 TV 1655Y 
346 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ 314 14 TV 1655Y 
347 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ 320 TV 1655Y 
348 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ 321 TV 1655Y 
349 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ 414 TV 1655Y 
350 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ 615 OS TV 1655Y

TT/NOKIA/SHAUBLORENZ SCHAUB LORENZ TV 1655Y 
352 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ SL 321 R/C 1655Y 
353 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ SL 324 R/C 1655Y 
354 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ SL 414 R/C 1655Y 
355 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ SL 615 R/C 1655Y 
356 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ SOME MODELS TV 1655Y 
357 ITT/NOKIA/SHAUBLORENZ UK 860 PICO TV 1655Y

 KENDO KT 1436 TV 1655Y 
373 KENDO KT 3634 TV 1655Y 
374 KENDO TVC 99 CH/30 PR TV 1655Y 
375 KENDO TVC 99 CH/II R/C 1655Y

MITSUBISHI C 3420 TV 1655Y 
429 MITSUBISHI C 3421 TV 1655Y
430 MITSUBISHI C 3422 TV 1655Y
431 MITSUBISHI C 4821 TV 1655Y
432 MITSUBISHI CTD 1401 NZ TV 1655Y 
433 MITSUBISHI CTD 2001 NZ TV 1655Y
434 MITSUBISHI DIAMOND TV 1655Y 
435 MITSUBISHI RD 309E R/C 1655Y 
436 MITSUBISHI STP 0000091 R/C 1655Y 
437 MITSUBISHI TVP 309 R/C 1655Y

NEC 14C/15RNZ TV 1655Y 
447 NEC 14C/15RVNZ TV 1655Y
448 NEC 79TD0728 R/C 1655Y 
449 NEC 79TD728 R/C 1655Y 
450 NEC CT 1419PB TV 1655Y

 NEC N 1919 TV 1655Y 
452 NEC N 3419 TV 1655Y 
453 NEC N 3420 TV 1655Y
454 NEC N 3442 TV 1655Y 
455 NEC N 4870 TV 1655Y 
456 NEC RD 309E R/C 1655Y

 GENERAL INFR.REM.CONTR. R/C 1655Y 
 GENERAL SP 2018 TV 1655Y

 ORION 14 K R/C 1655Y 
476 ORION 14 K TV 1655Y 
477 ORION 20 K(GT 9320) TV 1655Y 
478 ORION GT 9313 TV 1655Y 
479 ORION GT 9320 TV 1655Y 
480 OTTO VERSAND INFRARED REMOTE R/C 1655Y 


481 PANASHIBA GT 8920 B TV 1655Y
482 PANASHIBA TVC 99 CH/I R/C 1655Y

PRIMA    IRC    R/C    1655Y

ROADSTAR CT 552 E TV 1655Y 
505 ROADSTAR CTV 510 TV 1655Y 
506 ROADSTAR CTV 5100 6" TV 1655Y
507 ROADSTAR CTV 552 R/C 1655Y 
508 ROADSTAR CTV 565 TV 1655Y 
509 ROADSTAR CTV570 EK TV 1655Y
510 ROADSTAR M 530 TV 1655Y 
511 ROADSTAR TVC 99 CH/I R/C 1655Y

SABA 29 KANAL TV 1655Y 
523 SAKURA INFR.REM.CONT. R/C 1655Y 
524 SAKURA WS 3702 TV 1655Y 
525 SAMSUNG 32199 101 020 R/C 1655Y 
526 SAMSUNG 33004 430 241 R/C 1655Y 
527 SAMSUNG 3F14 00003 313 R/C 1655Y
528 SAMSUNG 3F14 00003 330 R/C 1655Y
529 SAMSUNG 3F14 00004 250 R/C 1655Y
530 SAMSUNG 3F14 00007 170 R/C 1655Y 
531 SAMSUNG 3F14 00007 250 R/C 1655Y 
532 SAMSUNG 3F14 00007 251 R/C 1655Y 
533 SAMSUNG 3F14 00007 253 R/C 1655Y
534 SAMSUNG 3F14 00007 311 R/C 1655Y 
535 SAMSUNG 3F14 00007 313 R/C 1655Y 
536 SAMSUNG 3F14 00007 330/I R/C 1655Y 
537 SAMSUNG 3F14 00009 103 R/C 1655Y 
538 SAMSUNG CB 232 Z TV 1655Y 
539 SAMSUNG CB 3310 Z TV 1655Y 
540 SAMSUNG CB 348 SZF TV 1655Y 
541 SAMSUNG CB 348 ZE TV 1655Y 
542 SAMSUNG CB 349 Z TV 1655Y 
543 SAMSUNG CB 5012 TV 1655Y 
544 SAMSUNG CB 504/II TV 1655Y
545 SAMSUNG CB 512 TV 1655Y 
546 SAMSUNG CB 517 TV 1655Y 
547 SAMSUNG CB 519 TV 1655Y 
548 SAMSUNG CB 528 TV 1655Y
549 SAMSUNG CB 528 X TV 1655Y 
550 SAMSUNG CB 528 ZE TV 1655Y

SAMSUNG CB 534 ZE TV 1655Y 
552 SAMSUNG CB 536 Z TV 1655Y
553 SAMSUNG CB 537 Z TV 1655Y 
554 SAMSUNG CB 542 Z TV 1655Y 
555 SAMSUNG CB 677Z TV 1655Y 
556 SAMSUNG CF 348 TV 1655Y 
557 SAMSUNG CI 541 ZG TV 1655Y
558 SAMSUNG CR 5012/2 TV 1655Y 
559 SAMSUNG CW 512 ZSE TV 1655Y 
560 SAMSUNG CX 3325 TV 1655Y 
561 SAMSUNG CX 348 ZME TV 1655Y
562 SAMSUNG CX 512 TV 1655Y 
563 SAMSUNG CX 528 ZSE TV 1655Y
564 SAMSUNG CX 534 TV 1655Y
565 SAMSUNG CX 542 TV 1655Y 
566 SAMSUNG CX 542 ZSE TV 1655Y 
567 SAMSUNG CX MODELS TV 1655Y 
568 SAMSUNG M 701 R/C 1655Y 
569 SAMSUNG REM 07 R/C 1655Y 
570 SAMSUNG REM 101 R/C 1655Y 
571 SAMSUNG REM 23 R/C 1655Y 
572 SAMSUNG RF 1400009103 R/C 1655Y 
573 SAMSUNG RM 101 R/C 1655Y 
574 SAMSUNG TM 07 R/C 1655Y 
575 SAMSUNG TVC 30 PR. TV 1655Y 
576 SANSUI 43 KANAL TV 1655Y 
577 SANSUI 99 KANAL TV 1655Y 
578 SANSUI RS 838 R/C 1655Y 
579 SANSUI SV 1403 TV 1655Y
580 SANYO CED 3022 TV 1655Y 
581 SANYO EUR 5972 A R/C 1655Y 
582 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) 3664 TV 1655Y 
583 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) 3665 TV 1655Y
584 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) PC 31 A R/C 1655Y
585 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) SILVA 14 TV 1655Y 
586 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) SILVA CKT 9825 TV 1655Y 
587 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) STV 3664 TV 1655Y 
588 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) STV 3671 TV 1655Y
589 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) STV 5173 TV 1655Y
590 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) TEC 3656 VR TV 1655Y
591 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) TEC 3671 VR TV 1655Y 
592 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) TEC 4272 TV 1655Y 
593 SCHNEIDER FR. (PHILIPS) TEC 5173 VR TV 1655Y 
594 SCHNEIDER (PHILIPS) 3664 TV 1655Y 
595 SCHNEIDER (PHILIPS) 3665 TV 1655Y 
596 SCHNEIDER (PHILIPS) CHASSIS PC 31 A TV 1655Y 
597 SCHNEIDER (PHILIPS) PC 31 A R/C 1655Y
598 SCHNEIDER (PHILIPS) SILVA 14" TV 1655Y 
599 SCHNEIDER (PHILIPS) SILVA CKT 9825 TV 1655Y
600 SCHNEIDER (PHILIPS) STV 3664 TV 1655Y

SCHNEIDER (PHILIPS) STV 3671 TV 1655Y 
602 SCHNEIDER (PHILIPS) STV 5173 TV 1655Y 
603 SCHNEIDER (PHILIPS) TEC 3656 VR TV 1655Y 
604 SCHNEIDER (PHILIPS) TEC 3664 VR/I TV 1655Y
605 SCHNEIDER (PHILIPS) TEC 3665 14" TV 1655Y 
606 SCHNEIDER (PHILIPS) TEC 3671 VR TV 1655Y 
607 SCHNEIDER (PHILIPS) TEC 4272 16" TV 1655Y 
608 SCHNEIDER (PHILIPS) TEC 5173 VR TV 1655Y
609 SHOV 32 KANAL R/C 1655Y 
610 SHOV 43 KANAL R/C 1655Y 
611 SHOV 43 KANAL TV 1655Y 
612 SHOV SVT 1433 R/C 1655Y
613 SHOV SVT 1448 R/C 1655Y
614 SHOV SVT 1499 R/C 1655Y
615 SHOV SVT1433 TV 1655Y

SUPERTEC 1419 R/C 1655Y 
654 SUPERTEC 2010 R/C 1655Y 
655 SUPERTEC 234 R/C 1655Y
656 SUPERTEC 235 R/C 1655Y 
657 SUPERTEC 3732 R/C 1655Y 
658 SUPERTEC 5132 R/C 1655Y 
659 SUPERTEC CTV 134 TV 1655Y 
660 SUPERTEC CTV 1419 A TV 1655Y
661 SUPERTEC CTV 1430 TV 1655Y
662 SUPERTEC CTV 1432 TV 1655Y 
663 SUPERTEC CTV 2010 TV 1655Y 
664 SUPERTEC CTV 2019 TV 1655Y 
665 SUPERTEC CTV 2119 TV 1655Y 
666 SUPERTEC CTV 234 TV 1655Y 
667 SUPERTEC CTV 235 TV 1655Y
668 SUPERTEC CTV 236 TV 1655Y 
669 SUPERTEC CTV 2610 TV 1655Y 
670 SUPERTEC CTV 3700 TV 1655Y 
671 SUPERTEC CTV 3701 TV 1655Y
672 SUPERTEC CTV 3702 TV 1655Y 
673 SUPERTEC CTV 5100 TV 1655Y
674 SUPERTEC CTV 5102 TV 1655Y 
675 SUPERTEC CTV 5120 TV 1655Y 
676 SUPERTEC CTV 5121 TV 1655Y
677 SUPERTEC CTV 5122 TV 1655Y
678 SUPERTEC CTV 5500 TV 1655Y 
679 SUPERTEC CTV 5502 TV 1655Y 
680 SUPERTEC CTV 8820 TV 1655Y 
681 SUPERTEC CTV 8821 TV 1655Y 
682 SUPERTEC M 3732 TV 1655Y 
683 SUPERTEC M 4732 TV 1655Y
684 SUPERTEC M 5132 TV 1655Y 
685 SUPERTEC TVR 004 TV 1655Y 
686 SUPRA INFR.REM.CONTR. R/C 1655Y

 


687 SUPRA STV 1454 TV 1655Y

TELEFUNKEN 29 KANAL TV 1655Y 
 TELEFUNKEN 29KANAL TV 1655Y